COleDocObjectItem::OnPrint

statyczne nieważne OnPrint (CView * pCaller, CPrintInfo * pInfo, BOOL bPrintAll = TRUE);

Parametry

pCaller

Wskaźnik do obiektu CView, która wysyła polecenie drukowania.

pInfo

Wskaźnik do obiektu CPrintInfo , który opisuje zadanie ma być drukowane.

bPrintAll

Określa, czy cały dokument ma być drukowany.

Uwagi

Ta funkcja Państwa jest wywoływany przez ram w celu wydrukowania dokumentu.

Omówie&nie COleDocObjectItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDocObjectItem::OnPreparePrinting

Index