COleDocObjectItem::OnPreparePrinting

statyczne BOOL OnPreparePrinting (CView * pCaller, CPrintInfo * pInfo, BOOL bPrintAll = TRUE);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

pCaller

Wskaźnik do obiektu CView , która wysyła polecenie drukowania.

pInfo

Wskaźnik do obiektu CPrintInfo , który opisuje zadanie ma być drukowane.

bPrintAll

Określa, czy cały dokument ma być drukowany.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie nazywa się w ramach celu przygotowania dokumentu do druku.

Omówie&nie COleDocObjectItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDocObjectItem::OnPrint

Index