COleDocObjectItem::GetPageCount

BOOL GetPageCount (LPLONG pnFirstPage, LPLONG pcPages );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

pnFirstPage

Wskaźnik numer pierwszej strony dokumentu. Może być NULL, co oznacza, że obiekt wywołujący nie musi tego numeru.

pcPages

Wskaźnik, aby całkowita liczba stron w dokumencie. Może być NULL, co oznacza, że obiekt wywołujący nie musi tego numeru.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa pobrać liczba stron w dokumencie.

Omówie&nie COleDocObjectItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też  IPrint::GetPageInfo

Index