COleDocObjectItem::COleDocObjectItem

COleDocObjectItem (COleDocument * pContainerDoc = NULL);

Parametry

pContainerDoc

Wskaźnik do obiektu COleDocument , działając jako kontener aktywnego dokumentu. Ten parametr musi być &NULL umożliwiające IMPLEMENT_SERIALIZE.nbsp; Zwykle OLE elementy są wykonane z innego niż-PUSTEGO wskaźnika dokumentu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek zainicjować obiektu COleDocObjectItem.

Omówie&nie COleDocObjectItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index