Członkowie klasy COleDispatchException

Członkowie danych

m_wCode IDispatch-kod błędu.
m_strDescription Słowny opis błędu.
m_dwHelpContext Pomóc w kontekście błędu.
m_strHelpFile Plik pomocy do korzystania z m_dwHelpContext.
m_strSource Aplikacji, która wygenerowała wyjątek.

Omówienie COleDispatchException |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index