COleDispatchException

Klasa COleDispatchException obsługuje wyjątki dotyczące interfejsu OLE IDispatch , który jest kluczowym elementem automatyzacji OLE.

Podobnie jak innych klas wyjątków pochodzące z CException klasy bazowej, COleDispatchException może być używany z makrami rzut, THROW_LAST, SPRÓBUJ, połowu, AND_CATCHi END_CATCH.

Ogólnie powinna wywołać AfxThrowOleDispatchException do tworzenia i zgłoś obiektu COleDispatchException.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wyjątków, zobacz artykuły Wyjątki i wyjątkami: OLE wyjątki w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxdisp.h>

Członkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Próbki  Próbki MFC CALCDRIV

Zobacz też COleDispatchDriver, COleException

Index