COleDispatchException::m_wCode

Program WORD m_wCode;

Uwagi

Zawiera kod błędu konkretnej aplikacji. Ten element jest ustawiona przez funkcję AfxThrowOleDispatchException , gdy wyjątek.

Omówienie COleDispatchException |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDispatchException::m_strDescription, COleDispatchException::m_dwHelpContext, AfxThrowOleDispatchException

Index