COleDispatchException::m_strSource

CString m_strSource;

Uwagi

Ramach wypełni ten ciąg nazwy aplikacji, która wygenerowała wyjątek.

Omówienie COleDispatchException |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też AfxThrowOleDispatchException

Index