COleDispatchException::m_strHelpFile

CString m_strHelpFile;

Uwagi

Ramach wypełni ten ciąg o nazwie pliku pomocy aplikacji.

Omówienie COleDispatchException |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też AfxThrowOleDispatchException

Index