COleDispatchException::m_strDescription

CString m_strDescription;

Uwagi

Zawiera opis błędu werbalne, takich jak "Dysk zapełniony." Ten element jest ustawiona przez funkcję AfxThrowOleDispatchException , gdy wyjątek.

Omówienie COleDispatchException |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDispatchException::m_dwHelpContext, COleDispatchException::m_wCode, AfxThrowOleDispatchException

Index