COleDispatchException::m_dwHelpContext

DWORD m_dwHelpContext;

Uwagi

Identyfikuje w kontekście pomocy w pomocy aplikacji (.Pliku HLP). Ten element jest ustawiona przez funkcję AfxThrowOleDispatchException , gdy wyjątek.

Omówienie COleDispatchException |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDispatchException::m_strDescription, COleDispatchException::m_wCode, AfxThrowOleDispatchException

Index