Członkowie klasy COleDispatchDriver

Członkowie danych

m_bAutoRelease Określa, czy należy zwolnić IDispatch podczas zniszczenie obiektu lub ReleaseDispatch.
m_lpDispatch Wskazuje wskaźnika do interfejsu IDispatch , załączony do niniejszego COleDispatchDriver.

Budowa

COleDispatchDriver Obiekt COleDispatchDriver.

Operacje

CreateDispatch Tworzy połączenie interfejsu IDispatch i dołącza go do obiektu COleDispatchDriver.
AttachDispatch Dołącza połączenie interfejsu IDispatch do obiektu COleDispatchDriver.
DetachDispatch Odłącza połączenie interfejsu IDispatch nie puszczając go.
ReleaseDispatch Zwalnia połączenie interfejsu IDispatch.
InvokeHelper Pomocnik do wywoływania metod automatyzacji.
SetProperty Ustawia właściwość automatyzacji.
GetProperty Dostaje nieruchomością automatyzacji.

Omówie&nie COleDispatchDriver |nbsp; Wykres hierarchii

Index