COleDispatchDriver::SetProperty

nieważne SetProperty (DISPID dwDispID, VARTYPE vtProp, ...);

Parametry

dwDispID

Określa właściwości, która ma być ustawiona. Wartość ta jest zwykle dostarczany przez ClassWizard.

vtProp

Określa typ właściwości. Możliwe wartości zobacz sekcję Spostrzeżenia dla COleDispatchDriver::InvokeHelper.

...

Jeden parametr typu określonego przez vtProp.

Uwagi

Ustawia właściwości obiektu OLE, określonej przez dwDispID.

Omówie&nie COleDispatchDriver |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDispatchDriver::InvokeHelper, COleDispatchDriver::GetProperty

Index