COleDispatchDriver::ReleaseDispatch

nieważne ReleaseDispatch ( );

Uwagi

Wersje połączenie interfejsu IDispatch . Jeśli automatycznego zwalniania została ustawiona dla tego połączenia, to funkcja wywołuje IDispatch::Release przed zwolnieniem interfejsu.

Omówie&nie COleDispatchDriver |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDispatchDriver::DetachDispatch, COleDispatchDriver::CreateDispatch, COleDispatchDriver::AttachDispatch, COleDispatchDriver::m_lpDispatch, COleDispatchDriver::m_bAutoRelease

Index