COleDispatchDriver::m_lpDispatch

Uwagi

Wskaźnik, aby interfejsu IDispatch załączony do niniejszego COleDispatchDriver. Członek danych m_lpDispatch jest zmiennej publicznej typu LPDISPATCH.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz interfejsu IDispatch OLE Programmer's Reference.

Omówie&nie COleDispatchDriver |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDispatchDriver::AttachDispatch, COleDispatchDriver::ReleaseDispatch, COleDispatchDriver::CreateDispatch, COleDispatchDriver::DetachDispatch

Index