COleDispatchDriver::DetachDispatch

LPDISPATCH DetachDispatch ( );

Wartość zwracany

Wskaźnik wcześniej podłączone obiekt OLE IDispatch.

Uwagi

Odłącza bieżące połączenie interfejsu IDispatch z tego obiektu. IDispatch nie jest zwalniane.

Aby uzyskać więcej informacji na temat typu LPDISPATCH , zobacz interfejsu IDispatch OLE Programmer's Reference.

Omówie&nie COleDispatchDriver |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDispatchDriver::ReleaseDispatch, COleDispatchDriver::CreateDispatch, COleDispatchDriver::AttachDispatch, COleDispatchDriver::m_lpDispatch

Index