COleDispatchDriver::COleDispatchDriver

COleDispatchDriver( );

COleDispatchDriver( LPDISPATCH lpDispatch, BOOL bAutoRelease = TRUE );

COleDisp&atchDriver( StałaiCOleDispatchDriver; dispatchSrc ) ;

Parametry

lpDispatch

Wskaźnik do obiektu OLE IDispatch załączany do obiektu COleDispatchDriver.

bAutoRelease

Określa, czy wysyłki ma być zwolnione, gdy ten obiekt wykracza poza zakres.

dispatchSrc

Odwołanie do istniejącego obiektu COleDispatchDriver.

Uwagi

Tworzy obiekt COleDispatchDriver . Formularz COleDispatchDriver(LPDISPATCHlpDispatch, BOOLbAutoRelease = TRUE) łączy interfejsu IDispatch .

Formul&arz COleDispatchDriver(StałaiCOleDispatchDriver; dispatchSrc) kopiuje istniejącego obiektu COleDispatchDriver i inkrementuje licznika odwołań .

Formularz ( COleDispatchDriver) tworzy obiekt COleDispatchDriver , ale nie podłączaj interfejsu IDispatch . Przed użyciem ( COleDispatchDriver) bez argumentów, należy połączyć się interfejsu IDispatch go za pomocą COleDispatchDriver::CreateDispatch lub COleDispatchDriver::AttachDispatch.

Omówie&nie COleDispatchDriver |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDispatchDriver::AttachDispatch, COleDispatchDriver::CreateDispatch

Index