Członkowie klasy COleDialog

Operacje

Funkcja GetLastError Pobiera kod błędu zwrócony przez okno dialogowe.

Omówie&nie COleDialog |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index