COleDialog::GetLastError

UINT GetLastError ( ) Stała;

Wartość zwracany

Kody błędów zwracanych przez GetLastError zależy od szczególnych okno dialogowe wyświetlane.

Uwagi

Wywołać funkcję Państwa GetLastError , aby uzyskać dodatkowe informacje o błędzie, gdy DoModal zwraca IDABORT. Zobacz opis funkcji DoModal Członkowskich w klas pochodnych uzyskać szczegółowe komunikaty.

Omówie&nie COleDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleBusyDialog::DoModal, COleChangeIconDialog::DoModal, COleChangeSourceDialog::DoModal, COleConvertDialog::DoModal, COleInsertDialog::DoModal, COleLinksDialog::DoModal, COlePasteSpecialDialog::DoModal, COlePropertiesDialog::DoModal, COleUpdateDialog::DoModal

Index