COleDateTimeSpan

COleDateTimeSpan nie klasy podstawowej.

Obiekt COleDateTimeSpan reprezentuje względnego czasu, przedział czasu. COleDateTimeSpan śledzi czasu w dniach.

COleDateTimeSpan jest używana z jego towarzysz klasy COleDateTime. COleDateTime hermetyzuje typ danych Data automatyzacji OLE. COleDateTime reprezentuje wartości bezwzględnej czasu. Wszystkie obliczenia COleDateTime obejmują wartości COleDateTimeSpan . Stosunek tych klas jest analogiczne do jednego między CTime i CTimeSpan.

Aby uzyskać więcej informacji na temat klasy COleDateTime i COleDateTimeSpan , zobacz artykuł datę i godzinę: automatyzacja obsługi w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxdisp.h>

Członkowie klasy |nbsp; Wykres hierarchii

Index