COleDateTimeSpan::SetStatus

void operacja SetStatus (DateTimeSpanStatus nStatus );

Parametry

nStatus

Nowa wartość stanu dla tego obiektu COleDateTimeSpan.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby ustawić stan (ważności) tego obiektu COleDateTimeSpan . Wartość parametru nStatus jest zdefiniowany przez typ DateTimeSpanStatus wyliczone, która jest zdefiniowana w klasie COleDateTimeSpan.

wylicz {DateTimeSpanStatus}
 nbsp; ważne = 0,
   &Nieprawidłowy = 1,
   wartość null = 2,
}

Krótki opis tych wartości stanu patrz poniższa lista:

Przestroganbsp;  Ta funkcja jest dla zaawansowanych sytuacji programowania. Funkcja ta nie zmienia dane w tym obiekcie. Będzie to najczęściej używane do ustawić stan na wartość null lub jest nieprawidłowy. &Należy zauważyć, że operator przypisania (operatora =) i SetDateTimeSpan Ustaw stan obiektu na podstawie wartości źródła.

Omówienie COleDateTimeSpan |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDateTimeSpan::GetStatus, COleDateTimeSpan::m_status

Index