COleDateTimeSpan::operator lt; <>, & gt;

przyjaciel CDumpContextamp; Operatora AFXAPI << (CDumpContext & dc,COleDateTimeSpan dateSpan );

przyjaciel CArchiveamp; Operatora AFXAPI << (CArchive & ar, COleDateTimeSpan dateSpan );

przyjaciel CArchiveamp; Operatora AFXAPI >> (CArchive & ar, COleDateTimeSpan & dateSpan );

Uwagi

Wstawiania COleDateTimeSpan (lt; <) operatora obsługuje diagnostyczne dumpingu i przechowywania do archiwum. Ekstrakcji (>>) operatora obsługuje ładowanie z archiwum.

Omówienie COleDateTimeSpan |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDumpContext, CArchive

Index