COleDateTimeSpan::operator +=-=

COleD&ateTimeSpanamp stała; operator += (const COleDateTimeSpan dateSpan );

COleD&ateTimeSpanamp stała; operatora-= (const COleDateTimeSpan dateSpan );

Uwagi

Te operatory pozwalają dodawać i odejmować daty/czasu zakres wartości z tego obiektu COleDateTimeSpan.

Jeśli jeden z argumentów ma wartość null, stan wynikową wartość COleDateTimeSpan ma wartość null.

Jeśli albo z argumentów jest nieprawidłowy i nie ma innych wartości null, stan wynikową wartość COleDateTimeSpan jest nieprawidłowa.

Więcej informacji na temat wartości stanu prawidłowy, nieprawidłowy i wartości null patrz zmienna Państwa m_status.

Omówienie COleDateTimeSpan |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDateTimeSpan::operator +, -

Index