COleDateTimeSpan::operator +,-

COleD&ateTimeSpan operatora + (const COleDateTimeSpanamp;dateSpan) stała;

COleD&ateTimeSpan operatora-(const COleDateTimeSpanamp;dateSpan) stała;

(COleDateTimeSpan operatora-) stała;

Uwagi

Pierwsze dwa operatory pozwalają z dodawaniem i odejmowaniem wartości daty/godziny zakres. Trzeci pozwala zmienić znak wartości daty/godziny zakres.

Jeśli jeden z argumentów ma wartość null, stan wynikową wartość COleDateTimeSpan ma wartość null.

Jeśli albo z argumentów jest nieprawidłowy i nie ma innych wartości null, stan wynikową wartość COleDateTimeSpan jest nieprawidłowa.

Więcej informacji na temat wartości stanu prawidłowy, nieprawidłowy i wartości null patrz zmienna Państwa m_status.

Omówienie COleDateTimeSpan |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDateTimeSpan::operator +=-=

Index