COleDateTimeSpan::m_status

Uwagi

Typ ten element członkowski danych jest typ wyliczeniowy DateTimeSpanStatus, która jest zdefiniowana w klasie COleDateTimeSpan.

wylicz {DateTimeSpanStatus}
 nbsp; ważne = 0,
   &Nieprawidłowy = 1,
   wartość null = 2,
}

Krótki opis tych wartości stanu patrz poniższa lista:

Stan obiektu COleDateTimeSpan jest nieprawidłowy w następujących przypadkach:

Aby uzyskać więcej informacji na temat działań, które mogą ustawić stan na nieprawidłowy, zobacz COleDateTimeSpan::operator +, - i COleDateTimeSpan::operator +=,-=.

Przestroganbsp;  Jest członkiem danych dla zaawansowanych sytuacji programowania. &Należy użyć funkcji elementów członkowskich inline GetStatus i funkcji SetStatus. Zobacz operacja SetStatus dalsze ostrzeżenia dotyczące wyraźnie ustawienie tego członka danych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat granic dla wartości COleDateTimeSpan , zobacz artykuł datę i godzinę: automatyzacja obsługi w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówienie COleDateTimeSpan |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDateTimeSpan::GetStatus, COleDateTimeSpan::SetStatus

Index