COleDateTimeSpan::m_span

Uwagi

Podwójne wartości podstawowej dla tego obiektu COleDateTime . Wartość ta wyraża w dni data/godzina zakres.

Przestroganbsp;  Zmiana wartości w podwójne członek danych zmieni się wartość tego obiektu COleDateTimeSpan . &Nie zmienia stan tego obiektu COleDateTimeSpan.

Omówienie COleDateTimeSpan |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDateTimeSpan::COleDateTimeSpan, COleDateTimeSpan::SetDateTimeSpan, COleDateTimeSpan::operator podwójne

Index