COleDateTimeSpan::GetTotalHours

(podwójna GetTotalHours) stała;

Wartość zwracany

Data/czas zakres wartości, wyrażony w godzinach. Chociaż ta funkcja jest prototyped do zwrotu typu Podwójna precyzja, zawsze zwróci wartość całkowitą.

Uwagi

Wywołania funkcji tego Państwa do pobierania tej wartości daty/godziny ogniwa wyrażony w godzinach.

Wartości zwraca&ne z tego zakresu funkcji między approximatelynbsp; – 8.77e7 i 8.77e7.

Inne funkcje, które kwerendy wartości obiektu COleDateTimeSpan zobacz następujące funkcje składowe:

Omówienie COleDateTimeSpan |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDateTimeSpan::SetDateTimeSpan

Index