COleDateTimeSpan::GetTotalDays

(podwójna GetTotalDays) stała;

Wartość zwracany

Ta wartość data okresu wyrażonego w dniach. Chociaż ta funkcja jest prototyped do zwrotu typu Podwójna precyzja, zawsze zwróci wartość całkowitą.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby pobrać wartość ta data okresu wyrażonego w dniach.

Wartości zwraca&ne z tego zakresu funkcji między approximatelynbsp; – 3.65e6 i 3.65e6.

Inne funkcje, które kwerendy wartości obiektu COleDateTimeSpan zobacz następujące funkcje składowe:

Omówienie COleDateTimeSpan |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDateTimeSpan::SetDateTimeSpan, COleDateTimeSpan::operator podwójne

Index