COleDateTimeSpan::GetStatus

DateTimeSpanStatus GetStatus () stała;

Wartość zwracany

Stan tej wartości COleDateTimeSpan.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek uzyskanie statusu (ważności) tego obiektu COleDateTimeSpan.

Wartość zwracany jest zdefiniowany przez typ DateTimeSpanStatus wyliczone, która jest zdefiniowana w klasie COleDateTimeSpan.

 wylicz {DateTimeSpanStatus}
 nbsp; ważne = 0,
   &Nieprawidłowy = 1,
   wartość null = 2,
}

Krótki opis tych wartości stanu patrz poniższa lista:

Stan obiektu COleDateTimeSpan jest nieprawidłowy w następujących przypadkach:

Aby uzyskać więcej informacji na temat działań, które mogą ustawić stan na nieprawidłowy, zobacz COleDateTimeSpan::operator +, - i COleDateTimeSpan::operator +=,-=.

Aby uzyskać więcej informacji na temat granic dla wartości COleDateTimeSpan , zobacz artykuł datę i godzinę: automatyzacja obsługi w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówienie COleDateTimeSpan |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDateTimeSpan::SetStatus, COleDateTimeSpan::m_status

Index