COleDateTime operatory relacyjne

BOOL operatorem == (const COleDateTimeamp;Data) stała;
BOOL operatora! = (const COleDateTime & Data ) stała;
Operatora BOOL < (const COleDateTime & Data ) stała;
Operatora BOOL > (const COleDateTime & Data ) stała;
Operatora BOOL < = (const COleDateTime & Data ) stała;
Operatora BOOL > = (const COleDateTime & Data ) stała;

Uwagi

Te operatory porównywania dwóch wartości daty/godziny i zwracać zera, jeśli warunek jest spełniony; inny sposób 0.

Uwaganbsp;  Wartość zwracana przez operacje sortowania (, < =, , > =) jest niezdefiniowana, jeśli stan albo argument ma wartość null lub jest nieprawidłowy. Operatorzy równości (==, ! =) należy wziąć pod uwagę stanu operandy.

Przykład

DateOne COleDateTime (95, 3, 15, 12, 0, 0); / / 15 Marca 1995 12 w południe
COleDateTime dateTwo (dateOne); nbsp;            / / 15 Marca 1995 12 w południe
BOOL b;
b = dateOne == dateTwo;                    / / PRAWDA

dateTwo.SetStatus(COleDateTime::invalid);
b = dateOne == dateTwo;                    / / Ma wartość FAŁSZ, stan różnych
b = dateOne! = dateTwo;                    / / TRUE, stan różnych
b = dateOne < dateTwo;                     / / Ma wartość FALSE, te same wartości
b = dateOne > dateTwo;                     / / Ma wartość FALSE, te same wartości
b = dateOne < = dateTwo;                    / / TRUE, takie same wartości
b = dateOne > = dateTwo;                    / / TRUE, takie same wartości

Uwaga   Ostatnie cztery linie poprzednim przykładzie będzie ASSERT w trybie debugowania.

Omówie&nie COleDateTime |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDateTime::GetStatus

Index