COleDateTime::SetStatus

void operacja SetStatus (DateTimeStatus nStatus );

Parametry

nStatus

Nowa wartość stanu dla tego obiektu COleDateTime.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby ustawić stan tego obiektu COleDateTime . Wartość parametru nStatus jest zdefiniowany przez typ DateTimeStatus wyliczone, która jest zdefiniowana w klasie COleDateTime.

 wylicz {DateTimeStatus}
 nbsp; ważne = 0,
   &Nieprawidłowy = 1,
   wartość null = 2,
}

Krótki opis tych wartości stanu patrz poniższa lista:

Przestroganbsp;  Ta funkcja jest dla zaawansowanych sytuacji programowania. Funkcja ta nie zmienia dane w tym obiekcie. Będzie to najczęściej używane do ustawić stan na wartość null lub jest nieprawidłowy. &Należy zauważyć, że operator przypisania (operatora =) i SetDateTime Ustaw stan obiektu na podstawie wartości źródła.

Omówie&nie COleDateTime |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDateTime::GetStatus, COleDateTime::operator =, COleDateTime::SetDateTime, COleDateTime::m_dt

Index