COleDateTime::operator Data

operatora (Data) stała;

Uwagi

Ten operator zwraca obiekt DATE , którego wartość jest kopiowany z tego obiektu COleDateTime.

Aby uzyskać więcej informacji o implementacji obiektu DATE , zobacz artykuł datę i godzinę: automatyzacja obsługi w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie COleDateTime |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDateTime::m_dt

Index