COleDateTime::operator =

COleDateTimeamp stała; operatora = (const COleDateTime & dateSrc );
const COleDateTime & operatora = (wariant stała & varSrc );
const COleDateTime & operatora = (Data dtSrc );
const COleDateTime & operatora = (const time_t & timeSrc );
const COleDateTime & operatora = (stała SYSTEMTIME & systimeSrc );
const COleDateTime & operatora = (const FILETIME & filetimeSrc );

Uwagi

Te operatory przypisania przeciążony skopiować wartość daty/godziny źródła do tego obiektu COleDateTime . Krótki opis każdego te przeciążone następujące operatory przypisania:

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz WARIANTU wejścia w Win32 SDK OLE Programmer's Reference.

Aby uzyskać więcej informacji o typie danych time_t , zobacz czasu funkcji w Run-Time Library Reference.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz SYSTEMTIME i FILETIME struktur w dokumentacji zestawu Win32 SDK.

Aby uzyskać więcej informacji na temat granic dla wartości COleDateTime , zobacz artykuł datę i godzinę: automatyzacja obsługi w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie COleDateTime |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDateTime::COleDateTime, COleDateTime::SetDateTime, COleDateTime::GetStatus

Index