COleDateTime::operator lt; <>, & gt;

przyjaciel CDumpContextamp; Operatora AFXAPI << (CDumpContext & dc,COleDateTime timeSrc );
przyjaciel CArchive & AFXAPI operatora << (CArchive & ar, COleDateTime dateSrc );
przyjaciel CArchive & AFXAPI operatora >> (CArchive & ar, COleDateTime & dateSrc );

Uwagi

Wstawiania COleDateTime (lt; <) operatora obsługuje diagnostyczne dumpingu i przechowywania do archiwum. Ekstrakcji (>>) operatora obsługuje ładowanie z archiwum.

Omówie&nie COleDateTime |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDumpContext, CArchive

Index