COleDateTime::operator +=-=

COleD&ateTimeamp stała; operator += (const COleDateTimeSpan dateSpan );

COleD&ateTimeamp stała; operatora-= (const COleDateTimeSpan dateSpan );

Uwagi

Te podmioty gospodarcze umożliwiają dodawanie i odejmowanie wartość COleDateTimeSpan z tego COleDateTime i.

Jeśli jeden z argumentów ma wartość null, stan wynikową wartość COleDateTime ma wartość null.

Jeśli otrzymana wartość COleDateTime mieści się poza zakresem wartości dopuszczalne, stan tę wartość COleDateTime jest ustawiony na nieprawidłowy.

Jeśli jeden z argumentów jest nieprawidłowy i nie ma innych wartości null, stan wynikową wartość COleDateTime jest nieprawidłowa.

Więcej informacji na temat wartości stanu prawidłowy, nieprawidłowy i wartości null patrz zmienna Państwa m_status.

Aby uzyskać więcej informacji na temat granic dla wartości COleDateTime , zobacz artykuł datę i godzinę: automatyzacja obsługi w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie COleDateTime |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDateTime::operator +, -, COleDateTime::GetStatus

Index