COleDateTime::operator +,-

COleD&ateTime operatora + (const COleDateTimeSpanamp;dateSpan) stała;

COleD&ateTime operatora-(const COleDateTimeSpanamp;dateSpan) stała;

COleD&ateTimeSpan operatora-(const COleDateTimeamp;Data) stała;

Uwagi

COleDateTime obiekty reprezentują bezwzględne razy. COleDateTimeSpan obiekty reprezentują czas względny. Pierwsze dwa podmioty umożliwiają dodawanie i odejmowanie wartość COleDateTimeSpan od wartości COleDateTime . Trzecim operatorem pozwala odjąć jedną wartość COleDateTime z innej na plon wartość COleDateTimeSpan.

Jeśli jeden z argumentów ma wartość null, stan wynikową wartość COleDateTime ma wartość null.

Jeśli otrzymana wartość COleDateTime mieści się poza zakresem wartości dopuszczalne, stan wartość COleDateTime jest nieprawidłowa.

Jeśli albo z argumentów jest nieprawidłowy i nie ma innych wartości null, stan wynikową wartość COleDateTime jest nieprawidłowa.

Więcej informacji na temat wartości stanu prawidłowy, nieprawidłowy i wartości null patrz zmienna Państwa m_status.

Aby uzyskać więcej informacji na temat granic dla wartości COleDateTime , zobacz artykuł datę i godzinę: automatyzacja obsługi w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie COleDateTime |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDateTime::operator +=,-=, COleDateTime::GetStatus, COleDateTimeSpan

Index