COleDateTime::m_dt

Uwagi

Podstawowej struktury daty dla tego obiektu COleDateTime.

Przestroganbsp;  Zmiana wartości daty obiektu przez wskaźnik zwracana przez tę funkcję zmieni wartość tego obiektu COleDateTime . &Nie zmienia stan tego obiektu COleDateTime.

Aby uzyskać więcej informacji o implementacji obiektu DATE , zobacz artykuł datę i godzinę: automatyzacja obsługi w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie COleDateTime |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDateTime::COleDateTime, COleDateTime::SetDateTime, COleDateTime::SetDate, COleDateTime::SetTime, COleDateTime::operator Data

Index