COleDateTime::GetYear

int GetYear () stała;

Wartość zwracany

Roku reprezentowaną przez wartość tego obiektu COleDateTime.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek uzyskanie roku reprezentowaną przez tę wartość daty/godziny.

Ważne zwrotu wartości zakresu między 100 a 9999, która obejmuje stulecia. Jeśli stan ten obiekt COleDateTime nie jest prawidłowy, wartość zwracany jest AFX_OLE_DATETIME_ERROR.

Aby uzyskać informacje dotyczące innych funkcji członek kwerendy wartości tego obiektu COleDateTime , zobacz następujące funkcje składowe:

Aby uzyskać więcej informacji na temat granic dla wartości COleDateTime , zobacz artykuł datę i godzinę: automatyzacja obsługi w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie COleDateTime |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDateTime::COleDateTime, COleDateTime::SetDateTime, COleDateTime::operator =, COleDateTime::GetStatus

Index