COleDateTime::GetStatus

DateTimeStatus GetStatus () stała;

Wartość zwracany

Zwraca stan tej wartości COleDateTime.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek uzyskanie statusu (ważności) danego obiektu COleDateTime.

Wartość zwracany jest zdefiniowany przez typ DateTimeStatus wyliczone, która jest zdefiniowana w klasie COleDateTime.

wylicz {DateTimeStatus}
 nbsp; ważne = 0,
   &Nieprawidłowy = 1,
   wartość null = 2,
}

Krótki opis tych wartości stanu patrz poniższa lista:

Stan obiektu COleDateTime jest nieprawidłowy w następujących przypadkach:

Aby uzyskać więcej informacji na temat działań, które mogą ustawił stan invalid, zobacz następujące funkcje składowe:

Aby uzyskać więcej informacji na temat granic dla wartości COleDateTime , zobacz artykuł datę i godzinę: automatyzacja obsługi w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie COleDateTime |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDateTime::SetStatus, COleDateTime::m_status

Index