COleDateTime::GetSecond

int GetSecond () stała;

Wartość zwracany

Drugi reprezentowane przez wartość tego obiektu COleDateTime.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek uzyskanie drugiego reprezentowane przez tę wartość daty/godziny.

Prawidłowe zwracane wartości zakresu od 0 do 59. Jeśli stan ten obiekt COleDateTime nie jest prawidłowy, wartość zwracany jest AFX_OLE_DATETIME_ERROR.

Uwaga   Klasa COleDateTime nie obsługuje leap sekund.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wykonania COleDateTime, zobacz artykuł datę i godzinę: automatyzacja obsługi w Visual C++ Programmer's Guide.

Aby uzyskać informacje dotyczące innych funkcji członek kwerendy wartości tego obiektu COleDateTime , zobacz następujące funkcje składowe:

Omówie&nie COleDateTime |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDateTime::COleDateTime, COleDateTime::SetDateTime, COleDateTime::operator =, COleDateTime::GetStatus

Index