COleDateTime::GetMonth

int GetMonth () stała;

Wartość zwracany

Miesiąca, reprezentowany przez wartość tego obiektu COleDateTime.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek uzyskanie miesiąca, reprezentowany przez tę wartość daty/godziny.

Prawidłowe zwracane wartości zakresu od 1 do 12. Jeśli stan ten obiekt COleDateTime nie jest prawidłowy, wartość zwracany jest AFX_OLE_DATETIME_ERROR.

Aby uzyskać informacje dotyczące innych funkcji członek kwerendy wartości tego obiektu COleDateTime , zobacz następujące funkcje składowe:

Omówie&nie COleDateTime |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDateTime::COleDateTime, COleDateTime::SetDateTime, COleDateTime::operator =, COleDateTime::GetStatus

Index