COleDateTime::GetMinute

int GetMinute () stała;

Wartość zwracany

Minuta, reprezentowane przez wartość tego obiektu COleDateTime.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek uzyskanie minutę reprezentowane przez tę wartość daty/godziny.

Prawidłowe zwracane wartości zakresu od 0 do 59. Jeśli stan ten obiekt COleDateTime nie jest prawidłowy, wartość zwracany jest AFX_OLE_DATETIME_ERROR.

Aby uzyskać informacje dotyczące innych funkcji członek kwerendy wartości tego obiektu COleDateTime , zobacz następujące funkcje składowe:

Omówie&nie COleDateTime |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDateTime::COleDateTime, COleDateTime::SetDateTime, COleDateTime::operator =, COleDateTime::GetStatus

Index