COleDateTime::GetDayOfYear

int GetDayOfYear () stała;

Wartość zwracany

W dniu roku reprezentowaną przez wartość tego obiektu COleDateTime.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek uzyskanie w dniu roku reprezentowaną przez tę wartość daty/godziny.

Ważne zwrotu wartości zakresu od 1 do 366, gdzie 1 stycznia = 1. Jeśli stan ten obiekt COleDateTime nie jest prawidłowy, wartość zwracany jest AFX_OLE_DATETIME_ERROR.

Aby uzyskać informacje dotyczące innych funkcji członek kwerendy wartości tego obiektu COleDateTime , zobacz następujące funkcje składowe:

Omówie&nie COleDateTime |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDateTime::COleDateTime, COleDateTime::SetDateTime, COleDateTime::operator =, COleDateTime::GetStatus

Index