COleDateTime::GetCurrentTime

statyczne COleDateTime PASCAL GetCurrentTime);

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członka statycznego, aby zwrócić wartość bieżąca data/godzina.

Przykład

COleDateTime dateTest;
   / / dateTest wartość = północy dnia 30 grudnia 1899 roku.

dateTest = COleDateTime::GetCurrentTime();
   / / dateTest wartość = bieżąca data i godzina

Omówie&nie COleDateTime |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index