COleDateTime::GetAsSystemTime

BOOL Get&AsSystemTime (SYSTEMTIMEamp;sysTime) stała;

Wartość zwracany

TRUE w przypadku powodzenia; Wartość FALSE Jeśli przekształcenie zakończy się niepowodzeniem lub jeśli obiekt COleDateTime ma wartość NULL lub jest nieprawidłowy.

Parametry

sysTime

Odwołanie do strukturę SYSTEMTIME mają być konwertowane na wartość typu Data/godzina i kopiowane do nowego obiektu COleDateTime.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek przekonwertować czasu w obiekcie COleDateTime reprezentowany jako SYSTEMTIME struktury danych. GetAsSystemTime przechowuje wynikowy czasu w obiekcie odwołania sysTime . Struktura danych SYSTEMTIME zainicjowany przez tę funkcję będzie jej członkiem wMilliseconds wartość zero.

Aby uzyskać więcej informacji na temat informacji stanu przechowywanych w obiekcie COleDateTime , zobacz GetStatus.

Omówie&nie COleDateTime |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index