Członkowie klasy COleDataSource

Budowa

COleDataSource Obiekt COleDataSource.

Operacje

CacheData Oferuje dane w formacie określonym w strukturze STGMEDIUM.
CacheGlobalData Oferuje danych w określonym formacie, przy użyciu HGLOBAL.
DoDragDrop Wykonuje operacje przeciągania i upuszczania ze źródłem danych.
Funkcja SetClipboard Miejsca COleDataSource obiektu w Schowku.
Puste Opróżnia obiektu COleDataSource danych.
FlushClipboard Renderuje wszystkie dane do Schowka.
GetClipboardOwner Sprawdza, czy dane w umieszczana w Schowku są jeszcze.
OnRenderData Pobiera dane jako część opóźnione renderowania.
OnRenderFileData Pobiera dane do CFile jako część opóźnione renderowania.
OnRenderGlobalData Pobiera dane do HGLOBAL jako część opóźnione renderowania.
OnSetData O nazwie zastąpić dane w obiekcie COleDataSource.
DelayRenderData Oferuje danych w określonym formacie, przy użyciu opóźnione renderowania.
DelayRenderFileData Oferuje dane w formacie określonym w wskaźnika CFile.
DelaySetData Wezwał do każdego format, który jest obsługiwany w OnSetData.

Omówie&nie COleDataSource |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index