COleDataSource::SetClipboard

nieważne Funkcja SetClipboard ( );

Uwagi

Umieszcza dane zawarte w obiekcie COleDataSource w schowku po wywołaniu jednego z następujących funkcji: CacheData, CacheGlobalData, DelayRenderDatalub DelayRenderFileData.

Omówie&nie COleDataSource |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDataSource::GetClipboardOwner, COleDataSource::FlushClipboard

Index