COleDataSource::GetClipboardOwner

statyczne COleDataSource * GetClipboardOwner ( );

Wartość zwracany

Źródła danych aktualnie w Schowku lub NULL jeśli nie ma nic do Schowka lub Schowka nie jest własnością aplikacji wywołującej.

Uwagi

Określa, czy dane w Schowku uległy zmianie, ponieważ Funkcja SetClipboard została ostatnio wywołana, a jeśli tak, identyfikuje bieżącego właściciela.

Omówie&nie COleDataSource |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDataSource::FlushClipboard, COleDataSource::SetClipboard

Index