COleDataSource::FlushClipboard

statyczne nieważne FlushClipboard ( );

Uwagi

Usuwa dane ze Schowka, które zostało umieszczone w nim przez poprzednie wywołanie Funkcja SetClipboard. Ta funkcja powoduje również wszelkie dane nadal w Schowku do jednak natychmiast renderować. Wywołanie tej funkcji, gdy jest to niezbędne do usunięcia obiektu danych ostatnio umieszczane w Schowku z pamięci. Wywołanie funkcji zapewnia, że OLE nie wymaga oryginalnego Ÿródła danych do wykonywania renderowania Schowka.

Omówie&nie COleDataSource |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDataSource::GetClipboardOwner, COleDataSource::SetClipboard

Index