COleDataSource::Empty

nieważne Empty( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pusty obiekt COleDataSource danych. Zarówno w pamięci podręcznej i opóźnienia renderowania formatów są opróżniane, mogą być ponownie używane.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ReleaseStgMedium OLE 2 Programmer's Reference, Volume 1.

Omówie&nie COleDataSource |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index